www.scsafety.gov.cn 即日起停用。
【四川省应急管理厅】新域名 http://yjt.sc.gov.cn
【四川煤矿安全监察局】新域名 http://mjj.scsafety.gov.cn